fredag, desember 12, 2014

(724) Frie digitale ressurser

Noe av det jeg har jobbet med i det siste har altså vært å tilrettelegge for en oppdatert digital versjon av Gunnlaug Ormstunge.  Teksten lå i utgangspunktet på Heimskringla.no, og jeg  tok da utgangspunkt i en oversettelse gjort av Charles Kent i 1928. Den er nå språkvasket med ekstern hjelp.
Det andre lille prosjektet har vært å lage forslag til en årsplan  for Norsk Vg1 bygget på frie digitale ressurser. Foreløpig lenker jeg opp til Google dokumentene som planen ligger på nå.
I forrige var jeg på Educa Berlin. Første keynote-taler var Howard Rheingold. Dette er en av dem det er verd å lytte til, og som jeg blant annet referer til i boka Grunnleggende digitale ferdigheter for lærere.
Ingen kommentarer: