fredag, april 18, 2014

Pisa på spansk

Jeg er i Murcia, i Spania for øyeblikket, og opplever vårens vakreste eventyr, ikke kirsebærblomstring eller andre vårtegn, men offentliggjørelsen av PISA. Pisa var også tema på de spanske nyhetssendingene i går, og mens Norge gjør det "midt på treet", så gjør Spania det et stykke nede på treet.
Forstår jeg de spanske nyhetene og avisa El mundo rett, handler det denne gangen om problemløsning. Jeg er definitivt ingen Pisa-ekspert, og skal ikke forsøke å trekke validiteten i tvil, ei heller diskutere for og i mot hvordan Pisa blir brukt.
Likevel er det interessant å se hva som anføres både som forklaring og løsning på den spanske elendigheten. Det refereres til en person ved navn Schleier, som jeg regner med er en utdanningsekspert fra OECD, sier at de spanske elevene ikke lærer å tenke, men at det legges tilsvarende mye vekt på utenatlæring. De lærer derimot lite om hvordan løse komplekse problemer, jobbe i lag og utvikle en kritisk forståelse og tenkning. Det etterlyses en gjennomgående og radikal omlegging av undervisningsmetodikken.
Det neste som kritisereres er det rigide undervisningssystemet med lite vekt på "personlig oppmerksomhet". Så trekkes det fram at spanske elever plasserer skylden for de dårlige resultatene utenfor seg selv, at for mange har lave ambisjoner, og at 28% karakteriseres som "skulkere" uten at det er nærmere definert. Lærerne får også sitt. De er umotiverte, de lyttes ikke til, og en stimulerer ikke til innovasjon på grasrota. En interessant påstand spesielt etter Kunnskapsløftet (og revisjonen av denne), det påstås at det er en sammenheng mellom skoler som har stor frihet og gode resultater, en form for autonomitet. Så kommer noe som mange i Utdannelsesnorge ikke liker, troen på transparens og ranking. En ting som ikke fremheves som en løsning, men som brukes mye i Spania, er at elever "dumper" hvis de ikke klarer pensum.  Påstanden er at et dumpesystem både er dyrt og virker dårlig. 33,2 % må gå ett eller flere år om igjen i Spania, og hele 17% i OECD. Med tanke på nye inntaktsforskrifter for videregående skole, kan det virke som at noen ønsker å innføre dumpesystemet i stor stil i Norge også.

Ingen kommentarer: