mandag, januar 20, 2014

Grunnleggende digitale ferdigheter for elever - innledning til elevkurs


Dette kurset handler om å gi deg tips og ideer til hvordan du kan jobbe smartere og  lære mer effektiv ved hjelp av digitale verktøy. Det er lagt opp til at du ikke passivt skal sitte og høre, men at du selv er aktiv og jobber. Noe vil være nytt, og noe er du kanskje kjent med fra før. Kurset tar utgangspunkt i at eleven har boka  Grunnleggende digitale ferdigheter for elever (bestilles på InfoVest forlag, 2012). Ellers vil du for hver modul få tilgang til korte videoer, lenker og oppgaver.

(Til lærere, elevene bruker 45 minutter på hver modul. Jeg innleder 12-13 minutter og bruker kanskje noen minutter på å oppsummere og se framover til neste gang)Nå bruker jo vi ikke IKT bare til skole og studier, men til så mye annet  også.  Å håndtere informasjon, få svar på det vi lurer på, lagre og gjenfinne nyttige opplysninger gjør vi hele tida. Det du lærer her vil du garantert også kunne ha glede av utenom skolen.
Videregående skole skal forberede deg på videre studier - tipsene du får her vil være svært nyttige med tanke på studier seinere. Dere vil jobbe i litt ulikt tempo. Det er bedre å bruke den tida du trenger, og gjerne stoppe ved det du synes er spesielt viktig og interessant for deg enn å haste gjennom i full fart.

Ingen kommentarer: