tirsdag, november 27, 2012

Internett på prøver?

Foran meg sitter elevene med ryggen vendt mot meg. Jeg skal følge med på skjermene. De har prøve helt uten hjelpemidler, ikke bøker, ikke notater, ikke Internett. En elev spurte nettopp om han kunne gå på toalettet, kunne jeg stole på ham at han ikke hadde gjemt en bok utenfor klasserommet? Jeg har latt dem få lov til å høre på musikk, kan jeg stole på at de ikke har lest inn kapitlene og spiller dem av for seg selv? Jeg må vel også innrømme at jeg ikke har full kontroll på skjermene, de kan dele dokumenter, de kan diskre fiske fram noe de har skrevet tidligere, jeg har ikke kontroll, på samme måte som at vi ikke har kontroll når elevene har heldagsprøver  og de skal "luftes". Vi har vel heller ikke helt kontroll om elevene på eksamen når de lukker dodøra ikke fisker fram en smarttelefon og sjekker opp fakta eller kommuniserer med andre.
Likevel  - tanken har vært at de etter å ha jobbet med lærestoffet, ganske tungt Vg2-stoff, har blogget, har laget tankekart, har hatt prosjekter og gruppeframføringer, har hatt flervalgstester, har sett filmen Rosens navn, skal ha en grunnleggende oversikt over stoffet, og skal kunne si noe om blant annet de to tekstene de har fått utdelt (Bendik og Årolilja og Herre Gud ditt dyre navn og ære). De som har jobbet jevnt og trutt, vil her opplagt klare seg bedre enn dem som har sovet i timen, og satsa på sprenglesing før prøver. Litt i  det samme, vi har en oppgavetype som heter "Trekk en tekst" som handler om at de på slutten av skoleåret, skal komme inn - trekke en lapp - få et emne, gjerne en tekst, som de så skal snakke om (sjanger, epoke, forfatter, virkemidler osv.). Er dette det som danskene ville kalle for den "sorte skole"?

Men - dette er ikke det hele bildet. Hvorfor skal vi i så stor grad "leke eksamen", et forsøk på kontroll, ikke tillate  Internett, men derimot operere med vakter og  lufting.
Jeg skrev på Twitter: Når vi i vgs forbyr bruk av Internett på prøver, har det ofte med at vi resirkulerer oppgaver. Hva med nye friske oppgaver og bruk av nett?  
Nå vil ikke dette si at jeg mener at det alltid skal være denne type prøveform. Men det er veldig kunstig å skrive tekster  i mitt fag (norsk) uten  å kunne innhente og bruke  kilder, en tekst skal og bør bære frem ekkoet av andres tekster, og det skal selvsagt komme til uttrykk ved hjelp av kildehenvisninger og fotnoter. Dette er så sentralt for tekstskaping at det bør være hovedregelen og ikke unntaket at en bør ha tilgang til ulike kilder (inkludert det som ligger på Internett), og norskfaget handler i stor grad om tekstskaping. Det er jo mulig å laste Wikipedia ned på harddisken, men er det et poeng?
Jeg synes ordningen  jeg fikk lov til å praktisere tidligere var ganske ok, med elever som ikke måtte  bruke timevis på å komme seg til og fra skolen, men som kunne  sitte hjemme, uten dovakter og lufting, men som fikk deloppgaver som skulle leveres innen visse tidsfrister. Er det så ille at noen vil samarbeide og diskutere oppgavene?  Er ikke det å diskutere en  samarbeide en naturlig del av tekstskapingen? Så veies og balanseres dette opp mot mer kontrollerte prøveformer.
Ingen kommentarer: