torsdag, oktober 25, 2012

Etterutdanning for deg som er språklærer

Tips til dere som underviser i fremmedspråk som tysk, fransk og spansk, kikk på mulighetene for språkkurs støttet gjennom SIU/Comenius. To ganger har jeg søkt og fått støtte til å reise på kurs, første  gang til en liten skole i Cádiz i Sør-Spania, nå sist til storbyen Madrid. Det er ulemper og fordeler med små og store skoler. Og - det er fordeler med Madrid-spansk versus "sørspansk".
Jeg har reist to  uker - såpass bør det være - og jeg har kombinert ferie (påske-/høstferie) med kurset. Påskefeiringen i Sevilla og Cádiz var forøvrig en stor opplevelse i seg selv.
Paloma, profesora de AIL Madrid
Språkskolen min  i Madrid heter AIL Madrid, og kan anbefales varmt. Min lærer, Paloma, sørget for at man ikke sov i timen, og det var høyt læringstrykk hele tida. Jeg var i en "avansert" gruppe, og mine medstudenter var flinke, flere hadde bodd i Madrid i flere år. Så her gjaldt det å være skjerpa og også jobbe litt etter skoletid. Selv kombinerte jeg språkopplegget med tangotimer på ettermiddag/kveld. Dans og andre former for kulturuttrykk synes jeg er en viktig del av min kompetanse som språklærer. Er du noen dager i Madrid, kontakt gjerne Javier og Alejandra for noen tangotimer.
Jeg har investert mye tid i min spansk, det inkluderer mange studieopphold i Spania og Latinamerika, og noe har jeg betalt av egen lomme, andre ganger har jeg funnet eksterne midler. Det gjelder å vedlikeholde og helst forbedre eget språklig nivå, og de fleste språklærere burde vel gjerne fått noen uker om ikke hvert år så nesten?
Sjekk SIU for opplysninger om muligheter for språkstipend. Neste søknadsfrist for etterutdanning etter 1. mai 2013 er 16. januar.

Alejandra y JavierIngen kommentarer: