fredag, august 17, 2012

Tøtsj-metoden inn i læreplanen!

I forbindelse med revisjon av læreplan i norsk, har nå tøtsjmetoden kommet inn i utkast* til ny  læreplan i norsk. Etter at elevene er ferdig med 4. trinn skal de kunne:
"skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift, og bruke tøtsjmetoden i skriving på tastatur".
Bra!
Det krever selvsagt at skolene har tilstrekkelig med maskiner som elevene kan øve på. Det kan kanskje være en utfordring på barnetrinnet.

(* Det er selvsagt riktig som Henning påpeker i kommentaren, at det fortsatt bare er utkast. Dette er ikke vedtatt. Hvis det tas vekk, vil jeg anta det vil kunne ha med at noen skoler vil hevde at de ikke har infrastruktur for å øve på tastaturferdighet. Jeg er usikker på når revidert læreplan vedtas, men antar det må være i god tid før jul)

3 kommentarer:

Henning Fjørtoft sa...

Hei. Det er vel ikke helt riktig å si at metoden har kommet inn på læreplanen, selv om den er med i utkastet til revisjonen. Planen skal på høring og er ennå ikke fastsatt. Det kan derfor komme endringer i kompetansemålene før den endelige versjonen foreligger.

Eva sa...

Hear hear, dette burde inn, det er en stor mangel slik det er nå at elevene ikke kan touchmetoden, og en forutsetning for feks å skulle kunne skrive notater underveis i timen på konstruktivt vis. Håper det går igjennom!

Aud Venke sa...

Vi har diskutert dette ein del på barnetrinnet og er ganske så einig i utkastet. Dette er nyttig for elevane. Skulle jo ha lært det sjølv også.