onsdag, september 07, 2011

Oppstart

Her ser dere påbyggselevene mine, dvs. ryggene på noen av dem. De har  leseøkt, og jeg har da bedt dem snu pultene i en slags vifteform mot vegg og vindu. Når vi har 10 timer sammen, må vi av og til legge inn reine leseøkter. De satt rolig og leste, og jeg tror pultplassering er med på å lette for konsentrasjonen.
Det har vært veldig hektisk med min debut som spansklærer og dessuten har jeg hatt Kultur og kommunikasjon 1. Akkurat nå jobber jeg med å planlegge et antropologisk feltarbeid som jeg håper elevene kan oppleve som spennende. Så går jeg på kurs på UIS for å utdannes til veileder av nye lærere, og det skjer noe på andre fronter også.
Alf Ingve Berntsen, en idrettslærer som lenge har hatt en spesiell interesse for motivasjon og studieteknikk, kjører et opplegg sammen med meg i Vg1 og Vg2-klassene. Det handler om å kommunisere og bidra til innsikt i hvordan heve egne prestasjoner, og vi har et "5-trinnsprogram"  som vi akkurat har rukket å dra i gang. Det handler om hvordan fokusere, om tidsbruk, egen planlegging osv., og noe av mitt bidrag her er å koble dette til digitale verktøy. Våre elever har en skoledag fra 8 til 15, og mange av dem bruker ganske mye tid på reise til og fra skolen. Jeg er kanskje mest opptatt av tiden som allerede er båndlagt i form av timene på skolen og den nødvendige reisen. Hvor mange timer bør styres av læreren? Og hvordan kan eleven utnytte denne tida effektivt og produktivt?

2 kommentarer:

Merete B. Aae sa...

Kunne gjerne tenke meg å høre mer om de 5 trinnene. Jeg har en TAF (Tekniske allmenne fag) i norsk, 4.året,dvs pensum til vg3. Vi har norsk i rykk og napp, og det er veldig intenst når de har sine inneperioder. (De er ute i praksis 3 uker, har skole i 2 uker osv). Vi trenger å variere, konsentrere osv. Spennende tema!

Leif Harboe sa...

Jeg vil nok skrive mer om det etterhvert - nå tester vi ut opplegget i 15-16 klasser!