mandag, november 15, 2010

tekst2null - nettsamtalenes spillerom (bokanbefaling)


Jeg har hatt Jon Hoem og Ture Schwebs bok tekst2null med undertittel Nettsamtalenes spillerom liggende på pulten ganske lenge men har endelig funnet anledning til å studere den i forbindelse med at jeg jobber med digitale tekster med alle tre norskklassene mine. Jeg viser her f.eks. til flg. læreplanmål:
  • (eleven skal kunne) analysere tekster i ulike sjangere for å kunne ta stilling til spørsmål tekstene tar opp og verdier de representerer
  • (eleven skal kunne) analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og Internett
  • (eleven skal kunne) bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere tekster i ulike sjangere
Jeg bruker blogger, nettaviser, nettbaserte diskusjonsforum m.m. når vi jobber med disse læreplanmålene, men for å gjøre det på en meningsfylt måte trenger jeg et fagspråk på samme måte som jeg gjennom mange års arbeid med mer tradisjonelle litterære tekster har tilegnet meg et språk for å snakke om skjønnlitteratur. Nå har jeg jobbet mye med digitale og sammensatte tekster, men det er stadig mer å lære, og jeg har hatt stor glede av boka til Hoem og Schwebs. Alle norsklærere vil ha nytte av lese denne boka. Anbefales! Kan f.eks.bestilles her.

(Jon Hoem minner meg i en kommentar om bokas nettsted.)

2 kommentarer:

Henning Fjørtoft sa...

Enig. Det er en fin introduksjonsbok. Jeg vurderer å bruke den som pensum i http://bit.ly/bLoelt

Jon Hoem sa...

Takk for hyggelig omtale Leif.

Jeg tillater meg å legge en link til bokas nettsted tekst2null.blogspot.com. Her finner du mange av eksemplene i boka i mer multimedial form, samt en rekke andre (interessante) eksempler, fordelt på bokens kapitler.