torsdag, mars 04, 2010

Eksamen og standpunkt

Vi hadde besøk fra fylket igår, og i forbindelse med det fikk en servert en del karakterstatistikk. Såvidt jeg forstod var det bra hvis det var stort samsvar mellom standpunkt og eksamenskarakterer, helst mindre enn 0,5 i snitt. Mitt spørsmål; skal standpunkt eller sluttkompetansevurden (puhh) måle det samme som en skoleeksamen? Hvis det skal måle det samme - hvorfor da bruke så store ressurser på formell vurdering av faglærerne hvis en har kan avvikle det på en "reliabel" måte ved hjelp av sentralgitt eksamen? Eller omvendt - hva er vitsen med sentralgitt eksamen hvis faglærer i utgangspunktet skal ha kommet fra til elevens "kompetanse etter endt opplæring". I norsk - hva måler egentlig sentralgitt eksamen? Jeg gjentar meg nok selv her - har skrevet om dette og vil sikkert ta det opp flere ganger og.
Jeg kommenterte forøvrig dette med avvik mellom lærerens karakter og eksamen sist sommer der jeg hadde et relativt høyt avvik i hovedmål, men mysteriøst mye mindre avvik i sidemål. Det forteller meg - noe jeg vet etter mange år som sensor (skal sensurere i sidemål i år også - YES!), det er litt bingo om elevene får to skikkelige kjipe surpomper eller to sympatiske sensorer som leter etter det positive i elevens tekst. Elevene hadde rett og slett uflaks i hovedmål.

1 kommentar:

Knutse sa...

Jeg regner også med at denne sentralgitte norskeksamenen fra Udirs side fikk prøvd noen eller flere av de digitale målene du bruker så mye undervisningstid på overfor elevene? Ja svaret gir seg vel selv - og her kan vel også hunden ligge begravet dersom elevene dine gjør det langt dårligere til eksamen enn til standpunkt i norskfaget (hovedmål).

Du og elevene legger ned masse arbeid i ting de rett og slett aldri blir prøvd i til eksamen. Hvor lenge skal vi digitale lærere (og elevene) finne oss i det? er vel et betimelig spørsmål.

Det er faktisk VI som følger læreplanene - og læreplanene er nå forskrift, altså en del av lovverket - dvs. opplæringsloven.

Skal vi "straffes" fordi vi følger loven? Hva med de som år etter år neglisjerer læreplanenes digitale mål - og bryter loven?

Hva hadde skjedd med en norsklærer som nektet å undervise i sidemål - enten fordi hun ikke behersket det eller prinsipielt var imot nynorsken eller to sidestilte målformer?

www.knutmichelsen.no