onsdag, november 25, 2009

Nettforelesninger - oppdatering

Etter en noen uker med pause fra Google Leser og delvis også fra Twitter er det pånn igjen. Jeg har raskt lest meg gjennom mange påbyggsblogger, og kjenner på den litt ubehagelige følelsen av at jo - dette tror jeg er fornuftig bruk av elevtid, samtidig som at jeg kjenner på at jeg ikke får fulgt godt nok opp. Så har jeg lest meg gjennom den pedagogiske blogosfæren for å se om det er noen som har noe interessant å melde. Men det virker noe stille. Noe av forklaringen tror jeg er at mange av de ivrigste bloggerne har full undervisningsjobb og gjerne ganske mye i tillegg, som meg selv.

Ok, jeg fortsetter programmet med produksjon av nettforlesninger. Jeg skal innrømme de to jeg lagde i formiddag ble 10 minutter lengre enn det jeg helst skulle ønske (innbiller meg at 15 minutter er en god lengde). Som nevnt tidligere er Keynote og Mac her produksjonsverktøyet jeg bruker. Hadde jeg hatt litt bedre tid, skulle jeg jobbet mer med det visuelle uttrykket, og jeg ville da kanskje vurdert å bruke Screenflow, noe som ville fått ned filstørrelsen endel. Jeg har forøvrig tatt utgangspunkt i presentasjoner jeg laget for NKS.
Jeg har stor tro på avanserte mobiltelefoner/mp3-spillere! som plattform for undervisning enten det er i form av e-bøker eller kombinasjon tekst/lyd/film. Denne høsten har jeg tatt spansk grammatikk og oversettelse (SLAN611) som nettstudent ved universitetet i Bergen, og jeg har hatt stor glede av deres nettforelesninger selv om jeg tror de kunne utnyttet teknologien veldig mye mer, f.eks. ved at jeg kunne laste ned forelesningene på min iPhone.

Arbeidsgangen med nettforelesningene for 3IFC og 3PÅA (og andre!)
a. jeg lager presentasjonen med manus
b. jeg leser inn lyd med min gode Rode Podcastermikrofon
c. Jeg eksporterer presentasjonen som vanlig quicktime
d. Jeg eksporterer presentasjonen i "iPodformat"
e. Presentasjonen ligger i public-mappa i Dropbox
f. lenkene legges ut til elevene

Jeg håper og tror jeg skal få litt bedre tid til dette framover, og planen er fortsatt parallelt som jeg går gjennom pensum i norsk i Vg2 og Vg3 (inkl. påbygg) å gjøre dette tilgjengelig for elevene (og andre - det ligger jo åpent) fortløpende ettersom vi gjennomgår ulike sider i norskpensumet.

Dagens "produksjon - har jeg litt problemer med å få lagt ut - Dropbox tror jeg må ha noe serverproblemer, har akkurat betalt dem 99 dollar for ett år til med deres tjenester, men jeg håper det er forbigående. Det har fungert godt til nå. Men jeg tar forbehold om at alle disse lenkene fungerer i skrivende øyeblikk.
"Om det norske": iPod-versjon (21 mb)
Modernismen:vanlig quicktimeversjon(186 mb), "iPod-versjon"(65 mb) . Selv om filene kan være store, behøver en ikke å laste dem ned først, det fungerer som i Youtube.
Test gjerne Dropbox selv , f.eks. ved å bruke denne lenken. (Da får jeg litt bonus-lagringsplass).

Ingen kommentarer: