mandag, oktober 01, 2007

Språklab på pc?

Det er lenge siden jeg har brukt språklab, og jeg har diskutert med en kollega om alternativer på pc. Det beste jeg kan komme på:

1. Eleven leser inn sin tekst på Audacity
2. Elever og lærere bruker Skype for at læreren skal kunne høre den enkelte elev snakke/lese.

En kan jo gjøre mer ut av Audacity, f.eks. ved at språklærerne lager øvelser som elevene henter inn som spor 1 i Audacity og at elevene så legger inn sitt stemmeopptak som spor 2.

Det virker kanskje noe omstendelig, men det er vel språklabene også?
Enklere måter å gjøre det på?

4 kommentarer:

jeanette tranberg sa...

Kjenner ikke språklabben. Kan denne være aktuell?:
http://yackpack.com/

Leif Harboe sa...

ja - jeg har med jevne mellomrom hørt om Yackpack - et annet noe som jeg må teste ut er voicethread - men det blir i en litt annen gate. Jeg må sjekke yackpack.

Unknown sa...

Ellers så leverer ARM Lingua en webbasert språklabløsning - integert i Fronter og It's Learning. Se på ARM Lingua Språklab.

Leif Harboe sa...

Det som gjør meg litt skeptisk til ARM Lingua, er når de sier:
"Grammatikk og glosepugging er unødvendig for å lære seg et språk
- det gjelder både for små barn og for voksne!"