søndag, november 05, 2006

Læring og teknologi - Sten LudvigsenNår jeg forleser om bruk av teknologi i skolen , bruker jeg ofte det samme lysbildet (se ovenfor)
Ellers kommer jeg ofte tilbake til Sten Ludvigsen* (Intermedia/UIO) når vi diskuterer teknologi og læring:
Ø"Høyere ordens kunnskap og ferdigheter"
  • Øevner til å lokalisere, samle, velge, sortere, klassifisere, sekvensere, sammenligne, kontrastere og analysere relevant informasjon
  • Økunne argumentere for handlinger og påstander, trekke konsekvenser av fakta, forklare hvordan man tenker, bedømme på grunnlag av bevis
  • Østille relevante spørsmål, definere problemer, planlegge og gjennomføre prosjekter, predikere resultat av forsøk, teste konklusjoner og ideer
  • Øutvikle ideer og hypoteser, skape nye løsninger og bruke fantasi
  • Øvurdere det man leser, hører og gjør, utvikle kriterier for å vurdere eget og andres arbeid, se begrensningene i egen kunnskap og vurdere om egen innsikt er tilstrekkelig

*presentasjon november 2003Ingen kommentarer: