mandag, januar 18, 2010

Jeg hater filvedlegg (når de ikke er HELT nødvendige)

Joda, jeg skjønner at av og til er det et poeng med å lage filvedlegg og laste dem opp i læringsplattformen. Men stort sett synes jeg det bare er tull. Det skaper merarbeid for alle.

Eksempel 1:
jeg lager en arbeidsplan for elevene i Word. Den legger jeg ut i Its Learning. Elevene må så laste den ned. Når det så ganske raskt kommer endringer, må planen redigeres, elevene får beskjed om at de må slette dokumentet de har og laste ned en ny plan.
Hvorfor ikke opprette et notat i Its learning, og ha en plan som ingen behøver å laste ned og som hele tida er dynamisk og oppdatert? (Eller enda bedre - ha det som et Google dokument som gjør at ikke 30 elever behøver først å åpne Its learning, noe som også tar unødige minutter)
Eksempel 2
Ukemelding fra administrasjonen. Ofte er den på noen få linjer. Likevel så distribueres den som et worddokument. Ok, 80 ansatte går inn, dokumentet må lastes ned og åpnes. Jeg tror omstendeligheten i dette gjør at en del ikke gidder å lese dette. Hvorfor ikke kopiere disse linjene inn som rein tekst i meldingen?
Eksempel 3
Du legger ut arbeidsoppgaver der poenget er å legge press på elevene. Du har ikke tenkt å sette karakterer. Du gir kanskje godkjent/ikke godkjent. Målet er å få elevene til å jobbe med stoffet + at du vil danne deg et inntrykk av hvordan de har forstått stoffet. Elevene leverer sin tekst på kanskje 500 ord som worddokument. Hvert dokument må lastes ned og åpnes, noe som koster deg verdifulle minutter (tid er penger - alle andre steder enn i skolen kan det virke som). Hvorfor ikke be elevene sende sine små linjer inn som rein tekst i tekstfeltet.
Eksempel 4
Beskjed fra en eller annen faglærer med overskrift "ekskursjon i januar". Så er det vedlagt et tekstbehandlingsdokument. Poenget er at jeg som kontaktlærer skal sjekke om noen av mine elever er vekke. Nok en gang, 30 kontaktlærere må laste ned et dokument - åpne det - og 25 av dem vil oppdage at det ikke angår dem. Hvorfor ikke kopiere inn oversikten over elevene som rein tekst i meldingen. (Enda bedre var om faglæreren først sjekket hvem disse fem kontaktlærerne var istedet for å av latskap - sende til hele hurven, ofte går slike meldinger til alle ansatte på skolen - inkludert vaktmester, renholdspersonale og kantinedame!)

5 kommentarer:

Reidar sa...

Jeg er HELT enig, Leif! Og for å dra det enda litt lenger så synes jeg noen av de (gode) eksemplene du kommer med også dreier seg om misbruk av e-post. En del opplysninger kunne ofte vært lagt ut på en felles informasjonsportal (med RSS), så trenger en ikke fylle opp e-posten (som i mange tilfeller har begrenset lagring på et latterlig lavt nivå) på slike ting.

Reidar

Torger Åge sa...

Som det heiter på Fjesboka: I likes this!

Knutse sa...

Tiden går i skolen...

Jeg vet ikke hvordan det er på andre skoler, men siden alle mine gode kolleger fikk pc-er rundt meg på lærerværelset, har følgende skjedd etter at infoen ovenifra enten sto oppslått på en tavle på pauserommet eller lå i en inn-hylle like ved eller ble kommunisert på et møte ofte i samme rommet (tungvint - nå skulle det endelig bli bedre - med den nye kommunikasjonsteknologien...).

Mange skoler drives nå i stort monn via e-post og møter - jeg mottar rundt 10-20 e-post (også med vedlegg jeg ikke greier å åpne) - hver dag, uke etter uke strømmer føringene og forespørslene på - blir jeg syk, minner innboksen meg på at jeg snart MÅ bli frisk. En kollega av meg hadde et år 1400 uåpnede mail - han var skolens friskeste lærer.

I PAT-e-posten er det også en kalenderfunksjon der vi kan bestille rom og auditorier (som ikke alltid fungerer).

Skolen har også en web-side med allehånde info om kampanjer, eksamen, org.kart, reglement, opplæringslov etc, noe lett å få tak i, annet lenger inne med mange klikk.

I tillegg - et lokalt intranett med enda mer info om interne rutiner bare for lærere, ppt, rådgivningstjeneste, vurderingsmaler, flere forskrifter, flere maler for vurdering, lokale vurderingskriterier etc. etc.

I tillegg (trekk pusten) - fylkets LMS med alle fagsidene og karakterbøkene på Its Learning (helt uunnværlig) og i tillegg side for superbrukere, egen side for IKT-snadder og support (takk, takk - jeg lærer noe hver dag). I tillegg en held del funksjoner som ikke fungerer, som blogg, mine filer, portefølje osv. (spennende). Men det aller viktigste – alle elevinnleveringene som skal rettes smidig og digitalt under forutsetning av de lagres i riktig filformat – og det er ikke fylkets.

SÅ - SkoleArena med fraværsføring, klasselister, karakterer - OG MERK - NY inntasting av karakterer (ingen kommunikasjon mellom Its Learning og SkoleArena ennå - men det kommer – det kommer?)

I tillegg har hver lærer et område på skolens server med allehånde dokumenter og forelesninger - organisert i årsmapper forhåpentligvis.

Alle disse funksjonene som vi alle trenger og bruker hver dag, har selvsagt FORSKJELLIG brukernavn og passord (som jevnlig må skiftes) - og for å gjøre livet ENDA lettere for meg har jeg nå begynt å bruke Google docs og blogger i tillegg, selvsagt knyttet opp mot en Google-konto (men enda flere brukernavn og passord som jeg lett lagrer i hodet).

SÅ - kjære venner kommer forespørselen om klassen din vil ha Lokus - ny runde med registrering og nye brukernavn og passord som en del elever glemmer og som du må ha en oversikt over hvis du ikke ønsker at timene dine skal renne ut i Heraklits store elv - den du ikke kan gå ned i to ganger.

I tillegg har nå innhylla mi på pauserommet - som ingen har fjernet? - begynt å fylle seg opp igjen med karaktermatriser og beskjeder og brosjyrer og purringer fra biblioteket...

Jeg er helt sikker på at det ikke går an å gjøre dette enklere og mer smidig. Det offentlige Tidstyvutvalget har bommet grovt - det kommer INGEN hjelp derfra - det er bare skolebyråkratiet som nærer seg selv - og presser frem ENDA en konsulentstilling i Dep eller Dir.

Vi lærere har nå nemlig fått beskjed om at det nå fra sentralt hold vurderes om vi ikke skal måtte begrunne ALLE karakterer vi setter i en HELT NY funksjon på SkoleArena - og HØR ETTER: En begrunnelse opp mot læreplanens allehånde mål - HVER KARAKTER – OGSÅ i underveisvurderingen. SLÅ DEN.

Det ENESTE som kan slå dette er tilbakekomsten av de nasjonale prøvene - med nye passord (som ikke alltid virker), nye og lange og herlige vurderingsveiledninger og nye rettinger og nye resultatlister fra sentralt hold som forteller meg AKKURAT det jeg visste fra før – at BÅDE Lise og Kristian var 3-ere – og at Lasse lå på vippen til 4. En bekreftelse altså.

Tiden kommer - den går ikke, sier afrikanerne - de har forstått det. Vi i vesten har ikke forstått noenting - har jeg en mistanke om...

www.knutmichelsen.no

Anonym sa...

Det var jo litt trist å lese at det er akkurat like ille andre steder som hos oss. Jeg har et meget anstrengt forhold til alle disse dokumentene som må åpnes, selv om det innimellom er enkelte dokumenter jeg ser det er fornuftig å legge ut som sådanne. Det som gjør det ekstra ille for meg er at min pc slett ikke vil åpne disse på første forsøk dersom jeg ikke på forhånd har åpnet
Word. Det er noe som timer ut, tror jeg.
Jeg lager årsplaner i Google og legger kun ut presentasjoner fra timene som pdf (disse åpnes i det minste direkte i samme vindu uten ekstra klikk).

Jeg snører min sekk. sa...

Takk! Jeg skal bli et bedre menneske og ALDRI sende annet en HELT nødvendige vedlegg.