torsdag, januar 29, 2009

Litt reklame for Its Learning


Jeg synes ikke LMS'ene som Fronter og Its Learning har stått for pedagogisk nytekning de siste åra, men på erfaringssamling arrangert av Rogaland fylkeskommune for ressurspersoner fra skolene synes jeg det kom positive signaler fra Arne Bergby, direktør i ITL. Fronter er solgt til utlandet, hvis Its Learning gjør det de sier de skal gjøre, tror jeg det vil styrke deres posisjon. Dette skal visstnok komme:
a. "Kontaktlærerrolle" slik at kontaktlæreren kan ha oversikt over de karakterer og vurderinger ens egne kontaktelever får. Idag har en dette i Skolearena, men det medfører dobbelt arbeid.
b. Sykronisering av karakterer fra karakterbok i ITL til Skolearena.
c. Verktøy for utviklingssamtaler (dette er jeg skeptisk til, jeg synes ikke undervisningsplanleggeren med mulighet for å legge til læreplanmål virker nyttig i hverdagen. Jeg vet ikke om noen i videregående skole som bruker dette. Det blir for skjematisk. Dessuten er læreplanmålene ikke spesielt operasjonelle). Jeg kan tenke meg at det nye legges over samme lest som "undervisningsplanleggeren". Selv bruker jeg et google-dokument der jeg kopierer inn aktuelle læreplanmål, det er min undervisningsplanlegger.
d. Foreldretilgang. Jeg oppfattet ikke helt hvordan innlogging skulle skje. Det var snakk om "Min side"som er en statlig side?? Foreldre vil da kunne få tilgang til fravær (hvis det føres der), karakterer, men ikke meldingstjenesten
Det interessante kom imidlertid ved at Bergby erkjente at mange lærere hadde "flyttet ut av" LMS'en. De skulle etterhvert åpne for sømløs integrering mot 3.partsverktøy som Blogger, Flickr, Gmail, Google Kalender, til og med konkurrenter som Moodle ble nevnt. Jeg oppfattet ikke når dette skulle komme, 2010?
(Bildet viser noen av ressurspersonene fra de ulike skolene som deltok på samlinga. Tilfeldig at 9 av 10 av dem hadde mac??)

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg har brukt undervisningplanleggeren *rekker opp hånda*.
I fjor. Og litt året før. Men jeg gjør det ikke i år. Grunnen? Noen i admin på skolen ville gjerne at ukeplaner lå et bestemt sted (les: i en mappe) slik at det var lett å finne ved sykefravær osv. Og da bare orket jeg ikke å protestere.
I realfagene har vi ganske avgrensede læreplanmål, og bruker man disse rett, er undervisningsplanleggeren et ok verktøy.

Anonym sa...

Litt reklame for Fronter :-)
London valgte Fronter etter en ordentlig rundte med aktuelle kandidater - ikke fordi det var billigst, men fordi de mente det pedagogisk best.
a) "Kontaktlærerrolle" - har nå Fronter hatt en god stund.
b) Sykronisering av karakterer medd Fronter og forskjellige skoleadministrative systemer bl.a. sats og skolearena - er godt på plass allerede.
c) Verktøy for utviklingssamtaler - har også Fronter hatt en stund, og jeg tror det passer relativt godt inn i grunnskolesystemet.
d) Foreldretilgang. Det har vært på plass i Fronter lenge, men jeg har eller aldri undersøkt hvordan dette virker i praksis.

Så det ser ut til at ITL merker presset fra andre LMS som Fronter og Moodle (som også gjør mye av dette, om enn ikke så bra mot sære norske systemer) og "spredte" tjenester som de du nevnte i artikkelen.

Anonym sa...

Vedrørende Individuelle utviklingsplaner. Innlegget ditt avslører at du ikke har lest høringsutkastet til endringer i opplæringsloven. Det er mange skoler som praktiserer jevnlige elevsamtaler der lærer og elev planlegger et individuelt løp sammen. Et verktøy inne i it's learning som kan støtte denne arbeidsformen vil være meget nyttig. I dag ligger som oftest slike planer som word- eller excelfiler rundt på x-antall disker, i vedlegg til epostmeldinger, på USBminnebrkker etc.