mandag, mars 22, 2010

LNU-konferanse i Stavanger - noen stikkord

I likhet med et par hundre andre norsklærere deltok jeg på LNUs konferanse om sammensatte tekster i Stavanger sist fredag og lørdag.
Aller først - jeg stusser over at ikke flere har med seg bærbare datamaskiner på en slik konferanse. Det gjør at man kan gjøre "noe av jobben" der og da, mens man er på konferansen. Det handler om å notere, bearbeide, innhente ytterligere informasjon i forhold til emnene som drøftes, det handler om å twitre og på andre måter på en rask måte dele noe av det man hører og lærer. Hvordan systematisere, dele og gjenbruke håndskrevne notater? Det ser jeg på som dobbel jobb. Jeg bruker selvfølgelig Google dokumenter når jeg noterer på en konferanse slik at notatene mine i etterkant er tilgjengelige og søkbare for meg selv.

Noen stikkord som selvfølgelig ikke yter foredragsholderne rettferdighet.

Jeg har jobbet med tegneserier tidligere i vår, og skulle veldig gjerne ha hørt Jonas Bakkens forelesning om det samme før vi jobba med dette. Her er det jeg noterte:
Jonas Bakken retorikk tegneserier - analyse
anbefaler Will Eisner Comics and sequential art (1985)
Scott McCloud Cnderstanding comics 1993 anbefales også , videre
Gerard Jones Men of tomorrow
Jeg bestilte de to førstnevnte bøkene fra Amazon, pris med frakt et par hundre kroner.
JB starta med å vise fra St. Erasmus martyrdød ca 1460, en ganske grotesk forløper til tegneseriekunsten.

JB snakka om mye om relasjon og samspill,
eks. samspill mellom tekst og tegning, samspill mellom rutene
viser mye til Scott mcCloud
om relasjoner mellom skrift og tegning
a. tegningen illustrerer men tilfører ikke noe til det skriften forteller
b. tegningene forteller historien, skriften tilfører ikke stort
c. tegning og skrift forteller det samme, redundans, jonas bakken mener denne type "overforklaring" er litt "slitsom".
d. additiv relasjon - skriften forsterker eller utbroderer bildet - eller omvendt
e. tegning og tekst forteller ulike historier
f. gjensidig avhengighet - tekst og bilde utfyller hverandre på en nødvendig måte

viser hvordan Rocky er veldig teksttung, mens Pondus er motsatt
Videre,
relasjoner mellom rutene
1.øyeblikk til øyeblikk - overgang - liten forflytning i tid, krever lite involvering av leseren, JB hevder at dette er typisk for mangategneserier der en har mange sider til disposisjon
2. handling til handling - overgang - samme motiv, men ny handling, hoppe, slå, si en replikk
3. motiv-til-motiv-overgang - samme scene men overgang fra ett motiv til et annet, krever litt mer av leser
4. scene-til-scene-overgang forflytning i tid og/eller rom, leser må relatere og binde sammen
5. aspekt til aspekt, ikke nødvendig en sammenhengende handling, men mer filosofisk refleksjon der bildene viser ulike aspekter ved et tema

komposisjon i humorstriper eksempelvis 3 ruter som krever lite leserinvolvering -så gjerne en overgang mellom bilde 3 og 4 som krever mer leserinvolvering
kanskje handling til handling i de første bildene, så scene-til-scene mellom de to siste bildene

JB hevder at actiontegneserier er bygget opp med mange ulike scener, jb hevder at sidene er laget slik at ny scene gjerne starter oppe i venstre hjørne
gjerne noen innledende motivbilder - presentasjon - så går man igang med handling.

Jeg hadde kanskje håpet å få mer ut av innlegget om reality-serier som i stor grad dreide seg om 71 grader nord, så her er jeg fortsatt på jakt etter gode artikler, kanskje doktoravhandlingen til Geir Zakariassen om det samme kan være interessant lesning.

Anne Løvlands bok om sammensatte tekster, anbefaler jeg i boka mi (har en opplisting av aktuell faglitteratur, og det var interessant å høre henne live.
Viktig å gi sammensatte tekster en reell plass i undervisninga med tanke på vurdering osv.
Her var det en fin kombinasjon mellom teori og praksisnære eksempler.

Diskusjonen til slutt med lærere i vgs, med folk fra høgskole- og universitetssektoren + Vindegg fra Udir var viktig. Vindegg sa at læreplanen bar preg av at det var mange som hadde "aksjer" i denne, og at den bar preg av både-og. Nå er det jo vi norsklærere som ender opp med paradoksene og selvmotsigelsene og påleggene, og skal forsøke å lage et godt og logisk system på dette uten å jobbe oss ihjel. Jeg håper LNU vil fortsette å være en viktig stemme her i forhold til å legge press på politikere og Udir for å få maksimum to karakterer og et større samsvar mellom vurdering og læreplan.

2 kommentarer:

Ingeborg Bjorland Hansen sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Aud Venke sa...

Takk for tipset om Google dokumenter. Det skal eg prøve ut.