onsdag, juli 29, 2009

Gode ressurser i norskfaget?

(beklager uryddig formatering av innlegget, sånn er det når man hopper ut og inn av tekstbehandleren)

I førsteutgaven av norskboka.no har jeg en liste som på ingen måte påstås å være fullstendig, men likevel en liste over gode ressurser i norskfaget. Noe skal antakelig ut, men jeg kan godt tenke meg å doble listen. Hva bør inn?
Viktig, en trenger et godt system for på en rasjonell måte å oppdateres på hva som til en hver tid legges ut. Jeg kan ikke bruke masse tid for å sjekke på mange forlagssider, mange forfattersider osv. - jeg må kunne legge inn en RSS-feed i min Google Leser/Netvibes eller Bloglines!

 1. Ordbøker på nett (http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html) - like nyttig som for to år siden selv om jeg gjerne skulle sett de la til rette for digital nedlasting slik at den kunne brukes på eksamen!

Minixperten (http://dialektxperten.no/minixperten.html) utviklet i samarbeid med NDLA og Dialektxperten) - dekker sentrale språklige emner (språk og identitet, flerspråklighet, fra norrønt til norsk m.m.). Den er tilrettelagt for ulike nettlesere, og har både bokmål og nynorskversjon. Når jeg prøver å kopiere lenker til enkeltsider i Minixperten, så funker det ikke, noe jeg oppfatter som en vesentlig svakhet ved nettstedet, men det kan være jeg gjør noe feil her.

 1. . Språkrådet (http://sprakrad.no/) - brukes jevnlig spesielt i forbindelse med nynorsk, men nettstedet har også interessante artikler f.eks. om språkpolitikk.
 2. Jon Møllers norsksider http://www.vgskole.no/teachers/norsk/nomain.php Jeg er litt usikker på hvor mye Jon har rukket å oppdatere sidene det siste året, men det er likevel en imponerende ressurs som ofte kommer høyt opp på lista når man søker på norskfaglige emner på Google.
 3. Wikipedia (http://no.wikipedia.org), her vil jeg selvfølgelig også nevne Store norske (http://www.snl.no/)
 4. Forfatternettsteder. Jeg nevnte Ibsen.net (http://ibsen.net/) i 1. utgava av boka mi, men jeg synes nettstedet bærer preg av stillstand. Ikke bare for å være lokalpatriot, men Garborg.no synes jeg har tatt formidlingsoppgaven mye mer på alvor, og ettersom Time kommune er i ferd med å bygge opp et Garborg-senter, vil jeg anta at de i denne forbindelse vil utvikle nettstedet enda mer. Ibsen.net har noe artikkelstoff, men det burde her være et stadig tilsig. Jeg kunne tenke meg artikler for både elever og/eller lærere. Andre gode forfattersider som er gode på formidling?
 5. Hva er det jeg ønsker av en forlagsside?
 • At den kan brukes selv om man bruker lærebok fra et annet forlag
 • At den utnytter nettets muligheter (lyd, film, drag and drop (for eksempel flervalgsprøver) til å lage kreative og gøyale oppgaverat nettsidene sparer meg for arbeid (av og til er det deilig å få et ferdig opplegg i handa, norsk er et arbeidskrevende fag som krever mye forberedelser av læreren)
 • At de oppdateres
 • At sidene kan brukes til differensiering f.eks. ved at en der legger ut lengre tekster som en ikke ville få plass til i en lærebok.
 • Må sidene ligge åpne? Må de være gratis? Mange av tjenestene jeg viser til i denne boka, krever konto og innlogging. Det er ulike grunner til det. Jeg kan se for meg forlagsutviklede nett-tjenester der elev og lærer kan følge utvikling og læring (en form for ”tracking”), og da må elevene på en eller annen måte logge seg inn. Det ideelle her er hvis slike moduler kan integreres i læringsplattformen.
 1. NDLA, de fleste som bruker NDLA i norskfaget, bruker nettstedet som et supplement ved siden av trykt lærebok. Ettersom de fleste elever leser lite nynorsk, synes jeg en i stor grad bør lenke opp til nynorsksidene deres (de fleste tekster foreligger både på bokmål og nynorsk)
 2. Temaweb.net - utviklet ved personer ved Godøy skole. Det er fortjenestefullt med det tverrfaglige perspektivet, men nettstedet har vel stått litt stille de siste par åra?
 3. www.norsksidene.no - bra blant annet på grammatikk og tegnsetting
 4. Skolenettet, bra kobling mellom læreplanmål og nettressurser
 5. Tekster i det fri! Det mest spennende prosjektet er NBdigital BOKHYLLA. Nasjonalbiblioteket tilbyr nå 10 000 bøker i fulltekst, dette skal utvides til 50 000 i løpet av 2-3 år i følge NB's nettside. Jeg er spent på hvordan dette kan brukes i skolen. Jeg har alltid brukt klassesett som gjerne har blitt bestilt inn fra Stavanger, og jeg synes det har vært et kav med å finne komplette sett på egen skole. Hvordan vil det funke?? "Digitale klassesett" - høres deilig ut, men jeg er spent på hvordan elevene vil oppleve å lese lengre tekster (holder akkurat på å lese "Wonderful wizard of Oz" på min iPhone. Bruker et program som heter "Classics" som ser ut til å fungere bra (er halvveis i boka).
 6. podcastene til NRK, flott ressurs, også mulighetene til å se tv-program i opptak når det passer meg som lærer.
 7. http://nrk.no/skole/ - endelig ser det ut som om NRK skal tilby filmklipp med kobling til læreplanmål. I skrivende stund skriver de at dette skal foreligge i september 2009, ambisjonene har vært der en stund, men det har visstnok vært komplisert i forhold til rettighetsspørsmål. NRK legger ikke tilrette for nedlasting slik at hastighet på nettet kan bli et problem. (tror nok noen lærere vil klare å laste ned uansett)
 8. blogger - ønsker en liste over norskblogger for både grunnskole og videregående skole. Trenger tips på bloggere som jobber i grunnskolen
 9. Del og bruk - Antakelig den mest spennende nyvinningen det siste skoleåret med nå over 2000 registererte brukere.

Hva annet synes dere bør være med på lista?

5 kommentarer:

Knutse sa...

Leif H:

Tross ferie - men her bøtter det ned...:

Her er et lite utvalg fra en lang pekerliste med norskstoff jeg har lagt ut på min fagside på ITSL. Du kjenner sikkert til mye av dette, og verden for elevene og oss lærere er nå blitt slik at det antakelig ligger "for mye" digitalt skolestoff der ute - og lærebøkene blir fort litt ynkelige i forhold (men er likevel gode å ha som en slags minimalisert oppsummering - dette MÅ du kunne...).

Flere av mine elevene tenner spesielt på sitene om runer og norrøn mytologi (egt. et oppkok fra folkevandringstida folkene på Blindern har laget en helhetlig og juksete fremstilling av, mente en ekspert nylig).

Linken med mange norrøne tekster i original virker også litt sært, men læreplanen i norsk krever nå at middelalderteksten skal leses i original (en lapsus antakelig - de aller fleste kommer nok til å lese en islendingesoge på nynorsk og bra er det - i den gamle lærerplanen, R94, skulle man faktisk også lese en islandsk tekst i original, så lapsusen har fulgt med på lasset virker det som).

NB: Årsaken til norrøn-interessen blant elevene kan være at svært mange unge har lest Tolkien-bøkene.

Lykke til med norskboka.no - skal anbefale den som obligatorisk lesning på vår skole for alle språklærere. Måtte bare flere ta bølgen.

PS: De digitale ordbøkene på nett ble på vår skole lagt ut som lukkede linker på LMS-en. Det er altså mulig å være på nett uten å være på nett - teknisk sett.


- - -

http://lind.no/nor

http://arild-hauge.com/nruner.htm

http://runeberg.org/folkeven/

http://dikt.org/Dikt-forsiden

http://www.kragero.vgs.no – (se fagsider)

http://olavsrosa.no

http://www.hamsun.dk/index.html

http://www.statvoks.no/konsept/index.html

http://home.hib.no/mediesenter/asgard

http://www.snerpa.is/net/

http://www.hobro-gym.dk/al/erasmus.html


Hilsen

www.knutmichelsen.no

Knutse sa...

Disse interessante middelaldersitene bør vel også med:

http://www.heimskringla.no/ (middelaldertekster)


http://lind.no/nor/index.asp?vis=Snorre
(let deg fram på navn i middelaldertekster)

www.knutmichelsen.no

Grønnblyant sa...

Garborg.net? Heller: Garborg.no.

Grønnblyant sa...

Eller direkte:http://www.garborg.aasentunet.no/setninger.html

Leif sa...

Takk for tips så langt!